MUKADDİME

Rahman ve Rahîm olan Allah ezelî rahmetiyle kâinatı yarattı.  Sınırsız ilmiyle semayı bir tavan, arzı bir mekân yaptı. Sermedî hitabına şuurlu bir muhatap olsun diye insanı var etti. Zâhirini göz, kulak, burun, dil, dudak, el, ayak gibi organlarla bezedi. Bâtınını akıl, kalp, hayal, ruh gibi manevi cihazlarla donattı. İyiyi kötüden ayırsın diye irade nimetini bahşetti. En güzel sureti verip yeryüzüne gönderdi.
Rab ismiyle mahlûklarını terbiye etti, noksan bir hâlden alıp kemâle erdirdi.
İhtimamla korudu, gözetti, besledi, büyüttü. Elbet insanları da sahipsiz, hâmisiz, velîsiz bırakmayacaktı, bırakmadı da. Hak yolu bulabilsinler diye peygamberler gönderdi, hakikati öğrensinler diye sayfalar verdi, kitaplar indirdi. Hidayet ve dalalet yollarını gösterdi. Küçük bir kâinat olan insanlara hürriyet verdi, seçimi kendilerine bıraktı. İnkâr da etseler rızıklarını kesmedi. Zira dünya bir imtihan yeriydi. Ceza da, ödül de ahirette verilecekti. 
Aradan asırlar geçti. Dünya ihtiyarladı. Beşeriyet kemâle erdi. İnsanlık, ekseriyet itibariyle, bir tek hocadan ders alabilecek düzeye erişti. Hakîm olan Rabbimiz son elçisini gönderdi. Eline en kâmil kitabı verdi. Bütün peygamberlerin ilmine vâris kıldı. Onun izini yegâne kurtuluş yolu tayin etti. Dilini hidayet nuruna vesile eyledi. Resûlünü bütün insanlara örnek yaptı. Ona tâbi olmaları için kullarına emirler verdi: 
“Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının!” 
“Ey inananlar! Allah’a ve Elçisine itaat edin!”   
“Ey inananlar! Allah’a itaat edin. Peygambere, sonra da içinizden yetki sahibi olanlara itaat edin”   
“Ey Peygamber! Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı affetsin, de.”   
“Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının!”   
“Allah Resûlüne itaat eden Allah’a itaat etmiş olur!”    
“Peygamber’in emrine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden sakınmalıdırlar.”     

BÖLÜM 001-005

BÖLÜM 006-010

BÖLÜM 011-015

BÖLÜM 016-020

BÖLÜM 021-025

BÖLÜM 026-030

BÖLÜM 031-035

BÖLÜM 036-040

BÖLÜM 041-045

BÖLÜM 046-050

BÖLÜM 051-055

BÖLÜM 056-060

BÖLÜM 061-065

BÖLÜM 066-070

BÖLÜM 071-076

BÖLÜM 076-080

BÖLÜM 081-085

BÖLÜM 086-090

BÖLÜM 091-095

BÖLÜM 096-100

BÖLÜM 101-105

BÖLÜM 106-110

BÖLÜM 111-114